Disse jobber i dag hos oss!

Sonata Rimkiene

Sonata jobber som nattevakt og avlaster hos oss...

Vaida Damali

Vaida jobber som nattevakt og avlaste hos oss..

Renata Latanauskiene

Renata jobber som nattevakt og avlaster hos oss..

Anne-Grete Nesland

Anne-Grete jobber 12 timer i uken som avlaster hos oss...

Ellen Pettersen

Ellen jobber 6 timer i uken som avlaster hos oss...

Stina Estensen

Stina jobber som nattevakt hos oss...

Dagny Solem

Dagny jobber som nattevakt hos oss....