Blodprøvesvar
Synnes blodprøver

Her kan de som ønsker følge med på blodprøve svarene av Synne!!
Vi skjønner ikke alle navnene og betydningene av prøvene, men har fått litt forklaring på div av prøvene..

Forklaring
 

Skal prøve å forklare litt hva prøvene betyr, men kan veldig lite av dette selv. Så dette blir på vårt språk og det som vi har fått fortalt her inne på sjukehuset. Så ingen garanti for at alt er helt riktig. Og de plassene hvor det mangler noe, har vi ikke peiling på. Fyller nok inn litt mer etter vært her, men må nok høre meg litt rundt først….

Vet det fins leger og sykepleiere som følger med her inne, så dersom noe skulle være helt feil, så er det bare å gi beskjed så skal jeg forandre på det…

Det som er merket med rødt er ikke innen for den normal verdien..

Nedenfor ser du et skjema med forskjellige blod prøver. Hva de forskjellige prøvene heter, (analysenavn), Resultatet av blodprøvene, og hva som prøven skal være på, (Normal verdi).

Det som er merket i grønt er en enkel og kort forklaring på hva prøven betyr..

Prøve nr. 1,6,7,8,9,10 og 12 viser om det er en infeksjon i kroppen, siden det er så mang av disse er bare fordi det er fra forskjellige typer blodceller..

Prøve nr.2  og 3 viser hvor mye jern det er i blodet

Prøve nr.4 Størrelsen på Hemoglobinet

Prøve nr. 5 viser hvor mange blodplater det er i blodet.

Prøve nr.11 viser hvor mye sukker det er i blodet

Prøve nr. 13 protein i kroppen

Prøve nr.14 Nyre fuksjon  

Prøve nr.15 og 16 Lever fuksjon

Prøver nr. 17,18,19,20,21,22,23,24 og 25 er forskjellige typer salter i blodet

Prøve nr. 26 viser hvor

Prøve nr. 27 viser hvor mye CO2 kroppen klarer å lufte ut

Prøve nr. 28 viser hvordan kroppen kompanserer

Prøve nr.29 væskebalansen og surheten i kroppen 

Prøve nr.30 viser hvor mye oksygen det er i blodet

Prøve nr.31 viser hvor mye kullos det er i blodet

Prøve nr.32 viser om det er stoffer i blodet som hindrer opptak av oksygen (for eksempel, ved brann og lignende)

Prøve nr.33 viser mettningen

Prøve nr.34 viser hvor mye opphoping av syre det er i kroppen

Prøve nr.35  viser hvor mye fenemal det er I kroppen (epilepsimedisin)         

Prøve nr.36  viser hvor mye ofiril det er i korppen ( epilepsimedisin) 

Prøve nr.37

 

Analysenavn:                                                                   Resultat:                   Normal verdi:

1.B-Leukocytter (LPK)    Infeksjonsprøve                               G/L                   5.0-15.0

2.B-Hemoglobin            Jerninnhold i blodet                            g/dL                11.5-14.0

3.B-Hemoglobin, blodgassapp     Jerninnhold i blodet             g/dL               11.5-14.0

4.B-MCH         Størrelsen på Hemoglobinet                                 pg                   24-30

5.B-Trombocytter (TPK)     Blodplantene                                 G/L                145-390

6.B-Nøytrofile granulocytter   Infeksjonsprøve                    G/L                  1.5-8.0

7.B-Lymfocytter      Infeksjonsprøve                                        G/L                  2.0-9.0

8.B-Monocytter      Infeksjonsprøve                                           G/L                   0.2-1.0

9.B-Eosinofile          Infeksjonsprøve                                          G/L                   0.1-0.6

10.B-Basofile           Infeksjonsprøve                                          G/L                   0.0-0.2

11.P-Glukose, blodgassapp      Blodsukkeret                                mmol/L          4.0-6.3

12.S-CRP           Infeksjonsprøve                                               mg/L                 0.00-5.0

13.S-Albumin    Protein                                                                g/L             

14.S-Kreatinin   Nyreprøve                                                        umol/L

15.S-ASAT    Leverprøve                                                                U/L

16.S-ALAT    Leverprøve                                                                U/L     

17.P-Nartrium, blodgassapp       Salteinnhold i kroppen    mmol/L         137-145

18.S-Natrium        Saltinnhold i kroppen                                 mmol/L         137-145

19.P-Kalium          Saltinnhold i kroppen                                   mmol/L           3.5-4.4

20.P-Kalium, blodgassapp      Saltinnhold ikroppen                 mmol/L           3.5-4.4

21.S-Klorid     Elektrolytter                                                     mmol/L            97-109

22.S-Calicium  Elektrolytter                                                                      mmol/L

23.S-Calcium, alb.korrigert    Elektrolytter                                    mmol/L

24.S-Calcium, ionisert, aktuell       Elektrolytter                        mmol/L        1.16-1.32

25.S-Calcium, inoisert, pH 7,40      Elektrolytter                      mmol/L        1.16-1.32

Blodgass. Kap. Profil, SSK

26.kB-pH, kapillær    pHverdien, hvor surt blodet er                                  7.36-7.44  

27.kB-pCO2, kapillær      Utlufting av karbondioksid                   kPa           4.7-6.0

28.kB-Base Exc.Ecv, kapillær Hvordan kroppen kompanserer  mmol/L  -3.0-3.0

29.kB-Bikarbonat, aktuell, kapillær væskebalansen og surheten mmol/L         22.0-26.0

30.kB-pO2, kapillær     Oksygen i blodet                                               kPa      11.3-14.0

31.B-HbCO    Kullos i blodet                                                                  %                0.0-0.8

32.B-Methemoglobin                                                                           %                <=0.6

33.B-Oksygenmetning      Mettningen                                              %                95-99

34.P-Laktat     opphoping av syrer i kroppen/ surhet              mmol/L          0.5-2.2              

35.S-Fenobarbital       Mengde av fenemal  I kroppen (epilepsimedisin)         umol/L

36.S-Valproat     Mengde av ofiril i korppen ( epilepsimedisin)  umol/L          300-600

26.11.10

Analysenavn:                                            Resultat:               Normal verdi:

B-Leukocytter (LPK)                                 *16.5 G/L               5.0-15.0

B-Hemoglobin                                              11.5 g/dL            11.5-14.0

B-Hemoglobin, blodgassapp                        12,1   g/dL             11.5-14.0

B-MCH                                                               26 pg                 24-30

B-Trombocytter (TPK)                                   230  G/L                145-390

B-Nøytrofile granulocytter                          *13.9  G/L              1.5-8.0

B-Lymfocytter                                              *0,8  G/L                  2.0-9.0

B-Monocytter                                              *1,7   G/L                   0.2-1.0

B-Eosinofile                                                  *0,0   G/L                   0.1-0.6

B-Basofile                                                       0,0 G/L                   0.0-0.2

P-Glukose, blodgassapp                           5,9 mmol/L                4.0-6.3

S-CRP                                                        *95 mg/L                 0.00-5.0

S-Albumin                                                        g/L             

S-Kreatinin                                                      umol/L

S-ASAT                                                              U/L

S-ALAT                                                              U/L     

P-Nartrium, blodgassapp                     *133   mmol/L         137-145

S-Natrium                                                 mmol/L         137-145

P-Kalium                                                    mmol/L           3.5-4.4

P-Kalium, blodgassapp                           4.3 mmol/L           3.5-4.4

S-Klorid                                                            mmol/L            97-109

S-Calicium                                                        mmol/L

S-Calcium, alb.korrigert                                 mmol/L

S-Calcium, ionisert, aktuell                  1.18 mmol/L        1.16-1.32

S-Calcium, inoisert, pH 7,40                *1.15   mmol/L        1.16-1.32

Blodgass. Kap. Profil, SSK

kB-pH, kapillær                                           *7.35            7.36-7.44  

kB-pCO2, kapillær                               *7.7  kPa                    4.7-6.0

kB-Base Exc.Ecv, kapillær                   *5,8  mmol/L            -3.0-3.0

kB-Bikarbonat, aktuell, kapillær         * 31.1  mmol/L         22.0-26.0

kB-pO2, kapillær                                      11.5  kPa                  11.3-14.0

B-HbCO                                                   *1.4   %                       0.0-0.8

B-Methemoglobin                                *0.8   %                      <=0.6

B-Oksygenmetning                                97  %                        95-99

P-Laktat                                                     1,5  mmol/L          0.5-2.2              

S-Fenobarbital                                                  umol/L

S-Valproat                                                  *634 umol/L   300-600

B-Differensialtelling, maskin

 

27.08.10

Analysenavn:                                            Resultat:               Normal verdi:

B-Leukocytter (LPK)                                          G/L               5.0-15.0

B-Hemoglobin                                              *11.2 g/dL            11.5-14.0

B-Hemoglobin, blodgassapp                           g/dL             11.5-14.0

B-MCH                                                               26 pg                 24-30

B-Trombocytter (TPK)                                     G/L                145-390

B-Nøytrofile granulocytter                            G/L                   1.5-8.0

B-Lymfocytter                                                  G/L                  2.0-9.0

B-Monocytter                                                 G/L                   0.2-1.0

B-Eosinofile                                                     G/L                   0.1-0.6

B-Basofile                                                        G/L                   0.0-0.2

P-Glukose, blodgassapp                           mmol/L                4.0-6.3

S-CRP                                                        *25 mg/L                 0.00-5.0

S-Albumin                                                        g/L             

S-Kreatinin                                                      umol/L

S-ASAT                                                              U/L

S-ALAT                                                              U/L     

P-Nartrium, blodgassapp                         mmol/L         137-145

S-Natrium                                           137 mmol/L         137-145

P-Kalium                                                 4.0 mmol/L           3.5-4.4

P-Kalium, blodgassapp                            mmol/L           3.5-4.4

S-Klorid                                                            mmol/L            97-109

S-Calicium                                                        mmol/L

S-Calcium, alb.korrigert                                 mmol/L

S-Calcium, ionisert, aktuell                     mmol/L        1.16-1.32

S-Calcium, inoisert, pH 7,40                   mmol/L        1.16-1.32

Blodgass. Kap. Profil, SSK

kB-pH, kapillær                                                                7.36-7.44  

kB-pCO2, kapillær                                   kPa                    4.7-6.0

kB-Base Exc.Ecv, kapillær                       mmol/L            -3.0-3.0

kB-Bikarbonat, aktuell, kapillær            mmol/L         22.0-26.0

kB-pO2, kapillær                                        kPa                  11.3-14.0

B-HbCO                                                      %                       0.0-0.8

B-Methemoglobin                                   %                      <=0.6

B-Oksygenmetning                                  %                        95-99

P-Laktat                                                       mmol/L          0.5-2.2              

S-Fenobarbital                                                  umol/L

S-Valproat                                                  *634 umol/L   300-600

B-Differensialtelling, maskin

 

23.08.10

Analysenavn:                                            Resultat:               Normal verdi:

B-Leukocytter (LPK)                                          G/L               5.0-15.0

B-Hemoglobin                                                    g/dL            11.5-14.0

B-Hemoglobin, blodgassapp                  11.6 g/dL             11.5-14.0

B-MCH                                                                pg                 24-30

B-Trombocytter (TPK)                                     G/L                145-390

B-Nøytrofile granulocytter                            G/L                   1.5-8.0

B-Lymfocytter                                                  G/L                  2.0-9.0

B-Monocytter                                                 G/L                   0.2-1.0

B-Eosinofile                                                     G/L                   0.1-0.6

B-Basofile                                                        G/L                   0.0-0.2

P-Glukose, blodgassapp                          5.1 mmol/L          4.0-6.3

S-CRP                                                          *11mg/L                 0.00-5.0

S-Albumin                                                        g/L             

S-Kreatinin                                                      umol/L

S-ASAT                                                              U/L

S-ALAT                                                              U/L     

P-Nartrium, blodgassapp                        138 mmol/L         137-145

S-Natrium                                                  137 mmol/L         137-145

P-Kalium                                                   *4.6 mmol/L           3.5-4.4

P-Kalium, blodgassapp                           *4.5 mmol/L           3.5-4.4

S-Klorid                                                            mmol/L            97-109

S-Calicium                                                        mmol/L

S-Calcium, alb.korrigert                                 mmol/L

S-Calcium, ionisert, aktuell                    1.20 mmol/L        1.16-1.32

S-Calcium, inoisert, pH 7,40                  1.19 mmol/L        1.16-1.32

Blodgass. Kap. Profil, SSK

kB-pH, kapillær                                        7.38                        7.36-7.44  

kB-pCO2, kapillær                                  *6.5 kPa                    4.7-6.0

kB-Base Exc.Ecv, kapillær                      *3.7 mmol/L            -3.0-3.0

kB-Bikarbonat, aktuell, kapillær           *28.4 mmol/L         22.0-26.0

kB-pO2, kapillær                                      * 8.3 kPa                  11.3-14.0

B-HbCO                                                      *1.1%                       0.0-0.8

B-Methemoglobin                                   0.5%                      <=0.6

B-Oksygenmetning                                  *91%                        95-99

P-Laktat                                                      1.3 mmol/L          0.5-2.2               

S-Fenobarbital                                                  umol/L

21.08.10

Analysenavn:                                            Resultat:               Normal verdi:

B-Leukocytter (LPK)                                          G/L               5.0-15.0

B-Hemoglobin                                                    g/dL            11.5-14.0

B-Hemoglobin, blodgassapp                   12.4 g/dL            11.5-14.0

B-MCH                                                                pg                 24-30

B-Trombocytter (TPK)                                 G/L                   145-390

B-Nøytrofile granulocytter                           G/L                   1.5-8.0

B-Lymfocytter                                                  G/L                  2.0-9.0

 B-Monocytter                                                G/L                   0.2-1.0

B-Eosinofile                                                     G/L                   0.1-0.6

B-Basofile                                                        G/L                   0.0-0.2

P-Glukose, blodgassapp                           5.2 mmol/L          4.0-6.3

S-CRP                                                           1.2 mg/L               0.00-5.0

S-Albumin                                                        g/L             

S-Kreatinin                                                      umol/L

S-ASAT                                                              U/L

S-ALAT                                                              U/L     

P-Nartrium, blodgassapp                         138 mmol/L         137-145

S-Natrium                                                  *136 mmol/L         137-145

P-Kalium                                                     4.2 mmol/L           3.5-4.4

P-Kalium, blodgassapp                            4.2 mmol/L           3.5-4.4

S-Klorid                                                      103 mmol/L           97-109

S-Calicium                                                        mmol/L

S-Calcium, alb.korrigert                                 mmol/L

S-Calcium, ionisert, aktuell                     1.21 mmol/L         1.16-1.32

S-Calcium, inoisert, pH 7,40                   1.20 mmol/L         1.16-1.32

Blodgass. Kap. Profil, SSK

kB-pH, kapillær                                        7.38                        7.36-7.44  

kB-pCO2, kapillær                                   5.9 kPa                    4.7-6.0

kB-Base Exc.Ecv, kapillær                      1.2 mmol/L            -3.0-3.0

kB-Bikarbonat, aktuell, kapillær          25.8 mmol/L          22.0-26.0

kB-pO2, kapillær                                     *8.7 kPa                   11.3-14.0

B-HbCO                                                     *1.1 %                      0.0-0.8

B-Methemoglobin                                  0.6 %                       <=0.6

B-Oksygenmetning                                 *92 %                         95-99

P-Laktat                                                    1.3 mmol/L             0.5-2.2        

 S-Fenobarbital                                                  umol/
18.08.10

Analysenavn:                                            Resultat:               Normal verdi:

B-Leukocytter (LPK)                                          G/L               5.0-15.0

B-Hemoglobin                                          11.9 g/dL               11.5-14.0

B-Hemoglobin, blodgassapp                  12.7 g/dL              11.5-14.0

B-MCH                                                        27 pg                    24-30

B-Trombocytter (TPK)                                  G/L                   145-390

B-Nøytrofile granulocytter                            G/L                   1.5-8.0

B-Lymfocytter                                                   G/L                  2.0-9.0

B-Monocytter                                                  G/L                   0.2-1.0

B-Eosinofile                                                      G/L                   0.1-0.6

B-Basofile                                                         G/L                   0.0-0.2

P-Glukose, blodgassapp                           4.8 mmol/L         4.0-6.3

S-CRP                                                           1.7 mg/L              0.00-5.0

S-Albumin                                                        g/L             

S-Kreatinin                                                      umol/L

S-ASAT                                                              U/L

S-ALAT                                                              U/L     

P-Nartrium, blodgassapp                         138 mmol/L        137-145

S-Natrium                                                   137 mmol/L        137-145

P-Kalium                                                     *2.8 mmol/L          3.5-4.4

P-Kalium, blodgassapp                            3.5 mmol/L           3.5-4.4

S-Klorid                                                       100 mmol/L         97-109

S-Calicium                                                        mmol/L

S-Calcium, alb.korrigert                                 mmol/L

S-Calcium, ionisert, aktuell                     1.18 mmol/L        1.16-1.32

S-Calcium, inoisert, pH 7,40                   1.19 mmol/L        1.16-1.32

Blodgass. Kap. Profil, SSK

kB-pH, kapillær                                         7.42                        7.36-7.44  

kB-pCO2, kapillær                                    6.0 kPa                    4.7-6.0

kB-Base Exc.Ecv, kapillær                       *4.2 mmol/L            -3.0-3.0

kB-Bikarbonat, aktuell, kapillær           *28.5 mmol/L          22.0-26.0

kB-pO2, kapillær                                      *7.7 kPa                    11.3-14.0

B-HbCO                                                      *0.9 %                        0.0-0.8

B-Methemoglobin                                   *0.9 %                        <=0.6

B-Oksygenmetning                                  *89 %                          95-99

P-Laktat                                                      1.3 mmol/L              0.5-2.2  

 S-Fenobarbital                                                  umol/L

15.08.10

Analysenavn:                                            Resultat:               Normal verdi:

B- Leukocytter (LPK)                               11.5 G/L                  5.0-15.0

B-Hemoglobin                                          12.7 g/dL                11.5-14.0

B-Hemoglobin, blodgassapp                  12.3 g/dL                11.5-14.0

B-MCH                                                        26 pg                      24-30

B-Trombocytter (TPK)                              *468G/L                   145-390

B-Nøytrofile granulocytter                        7.5 G/L                  1.5-8.0

B-Lymfocytter                                            2.9 G/L                  2.0-9.0

B-Monocytter                                            1.0 G/L                   0.2-1.0

B-Eosinofile                                                 0.0 G/L                   0.1-0.6

B-Basofile                                                     0.0 G/L                   0.0-0.2

P-Glukose, blodgassapp                           5.1 mmol/L             4.0-6.3

S-CRP                                                           *15 mg/L                   0.00-5.0

S-Albumin                                                        g/L             

S-Kreatinin                                                      umol/L

S-ASAT                                                              U/L

S-ALAT                                                              U/L     

P-Nartrium, blodgassapp                         *136 mmol/L            137-145

S-Natrium                                                   mmol/L                    137-145

P-Kalium                                                     3.7 mmol/L              3.5-4.4

P-Kalium, blodgassapp                            mmol/L                     3.5-4.4

S-Klorid                                                            mmol/L            97-109

S-Calicium                                                        mmol/L

S-Calcium, alb.korrigert                                 mmol/L

S-Calcium, ionisert, aktuell                     *1.13 mmol/L            1.16-1.32

S-Calcium, inoisert, pH 7,40                   1.18 mmol/L             1.16-1.32

Blodgass. Kap. Profil, SSK

kB-pH, kapillær                                         *7.48                            7.36-7.44  

kB-pCO2, kapillær                                   5.1 kPa                        4.7-6.0

kB-Base Exc.Ecv, kapillær                       *5.1 mmol/L               -3.0-3.0

kB-Bikarbonat, aktuell, kapillær           *28.6 mmol/L              22.0-26.0

kB-pO2, kapillær                                      *8.0 kPa                       11.3-14.0

B-HbCO                                                      *1.5 %                         0.0-0.8

B-Methemoglobin                                   0.5 %                          <=0.6

B-Oksygenmetning                                  *92 %                            95-99

P-Laktat                                                     2.0 mmol/L                0.5-2.2       

S-Fenobarbital                                               umol/L    
08.08.10

Analysenavn:                                            Resultat:               Normal verdi:

B-Leukocytter (LPK)                                          G/L               5.0-15.0

B-Hemoglobin                                                    g/dL            11.5-14.0

B-Hemoglobin, blodgassapp                  13.6  g/dL             11.5-14.0

B-MCH                                                                pg                 24-30

B-Trombocytter (TPK)                                     G/L                145-390

B-Nøytrofile granulocytter                            G/L                   1.5-8.0

B-Lymfocytter                                                  G/L                  2.0-9.0

B-Monocytter                                                 G/L                   0.2-1.0

B-Eosinofile                                                     G/L                   0.1-0.6

B-Basofile                                                        G/L                   0.0-0.2

P-Glukose, blodgassapp                           5.4 mmol/L          4.0-6.3

S-CRP                                                          *33 mg/L                 0.00-5.0

S-Albumin                                                        g/L             

S-Kreatinin                                                      umol/L

S-ASAT                                                              U/L

S-ALAT                                                              U/L     

P-Nartrium, blodgassapp                        *133 mmol/L         137-145

S-Natrium                                                   mmol/L         137-145

P-Kalium                                                     mmol/L           3.5-4.4

P-Kalium, blodgassapp                            *3.3 mmol/L           3.5-4.4

S-Klorid                                                            mmol/L            97-109

S-Calicium                                                        mmol/L

S-Calcium, alb.korrigert                                 mmol/L

S-Calcium, ionisert, aktuell                     *1.15 mmol/L        1.16-1.32

S-Calcium, inoisert, pH 7,40                   1.19 mmol/L        1.16-1.32

Blodgass. Kap. Profil, SSK

kB-pH, kapillær                                         *7.46                    7.36-7.44  

kB-pCO2, kapillær                                  6.0 kPa                    4.7-6.0

kB-Base Exc.Ecv, kapillær                       *7.6 mmol/L            -3.0-3.0

kB-Bikarbonat, aktuell, kapillær           *31.6 mmol/L         22.0-26.0

kB-pO2, kapillær                                       *8.3 kPa                  11.3-14.0

B-HbCO                                                     *1.2 %                       0.0-0.8

B-Methemoglobin                                  *0.9  %                      <=0.6

B-Oksygenmetning                                 *93 %                        95-99

P-Laktat                                                     1.6  mmol/L          0.5-2.2              

S-Fenobarbital                                                  umol/L

05.08.10

Analysenavn:                                            Resultat:               Normal verdi:

B-Leukocytter (LPK)                                          G/L               5.0-15.0

B-Hemoglobin                                                    g/dL            11.5-14.0

B-Hemoglobin, blodgassapp                  13.3 g/dL             11.5-14.0

B-MCH                                                                pg                 24-30

B-Trombocytter (TPK)                                     G/L                145-390

B-Nøytrofile granulocytter                            G/L                   1.5-8.0

B-Lymfocytter                                                  G/L                  2.0-9.0

B-Monocytter                                                 G/L                   0.2-1.0

B-Eosinofile                                                     G/L                   0.1-0.6

B-Basofile                                                        G/L                   0.0-0.2

P-Glukose, blodgassapp                         *7.9 mmol/L          4.0-6.3

S-CRP                                                         *82 mg/L                 0.00-5.0

S-Albumin                                                        g/L             

S-Kreatinin                                                      umol/L

S-ASAT                                                              U/L

S-ALAT                                                              U/L     

P-Nartrium, blodgassapp                        *128 mmol/L         137-145

S-Natrium                                                   mmol/L         137-145

P-Kalium                                                     mmol/L           3.5-4.4

P-Kalium, blodgassapp                            3.5 mmol/L           3.5-4.4

S-Klorid                                                            mmol/L            97-109

S-Calicium                                                        mmol/L

S-Calcium, alb.korrigert                              mmol/L

S-Calcium, ionisert, aktuell                    *1.11 mmol/L        1.16-1.32

S-Calcium, inoisert, pH 7,40                  *1.15 mmol/L        1.16-1.32

Blodgass. Kap. Profil, SSK

kB-pH, kapillær                                           * 7.48              7.36-7.44  

kB-pCO2, kapillær                                 *6.3  kPa                    4.7-6.0

kB-Base Exc.Ecv, kapillær                      *10.8 mmol/L            -3.0-3.0

kB-Bikarbonat, aktuell, kapillær            *34.9 mmol/L         22.0-26.0

kB-pO2, kapillær                                        *5.7 kPa                  11.3-14.0

B-HbCO                                                     *1.0 %                       0.0-0.8

B-Methemoglobin                                   *0.9 %                      <=0.6

B-Oksygenmetning                                  *79 %                        95-99

P-Laktat                                                      1.6 mmol/L          0.5-2.2              

S-Fenobarbital                                                  umol/L

04.08.10

Analysenavn:                                            Resultat:               Normal verdi:

B-Leukocytter (LPK)                                         14.6 G/L               5.0-15.0

B-Hemoglobin                                                   13.1 g/dL            11.5-14.0

B-Hemoglobin, blodgassapp                  13.1 g/dL             11.5-14.0

B-MCH                                                               27 pg                 24-30

B-Trombocytter (TPK)                                    *422 G/L                145-390

B-Nøytrofile granulocytter                           *12.5 G/L                   1.5-8.0

B-Lymfocytter                                                  *1.3 G/L                  2.0-9.0

B-Monocytter                                                0.9 G/L                   0.2-1.0

B-Eosinofile                                                    *0.0 G/L                   0.1-0.6

B-Basofile                                                       0.0 G/L                   0.0-0.2

P-Glukose, blodgassapp                          *7.2 mmol/L          4.0-6.3

S-CRP                                                         *38 mg/L                 0.00-5.0

S-Albumin                                                        g/L             

S-Kreatinin                                                      umol/L

S-ASAT                                                              U/L

S-ALAT                                                              U/L     

P-Nartrium, blodgassapp                        *129 mmol/L         137-145

S-Natrium                                                   mmol/L         137-145

P-Kalium                                                     mmol/L           3.5-4.4

P-Kalium, blodgassapp                           *3.3 mmol/L           3.5-4.4

S-Klorid                                                            mmol/L            97-109

S-Calicium                                                        mmol/L

S-Calcium, alb.korrigert                                 mmol/L

S-Calcium, ionisert, aktuell                    *1.09 mmol/L        1.16-1.32

S-Calcium, inoisert, pH 7,40                  *1.12 mmol/L        1.16-1.32

Blodgass. Kap. Profil, SSK

kB-pH, kapillær                                      *7.45                          7.36-7.44  

kB-pCO2, kapillær                                  *6.6 kPa                    4.7-6.0

kB-Base Exc.Ecv, kapillær                      *9.2 mmol/L            -3.0-3.0

kB-Bikarbonat, aktuell, kapillær           *33.6 mmol/L         22.0-26.0

kB-pO2, kapillær                                       *5.2 kPa                  11.3-14.0

B-HbCO                                                     *1.2 %                       0.0-0.8

B-Methemoglobin                                  *0.8 %                      <=0.6

B-Oksygenmetning                                 *71 %                        95-99

P-Laktat                                                       mmol/L          0.5-2.2              

S-Fenobarbital                                                  umol/L